Wees een schepsel
Word een schepper
In deze keuken volgestouwd met vers voedsel
Waarom tevreden zijn met een kopje lauw water
Rumi

Leef je zin

Mensen hebben het ingeboren streven naar een gelukkig en zinvol leven. Wij zijn vanuit onze kern de eigenaar van een unieke creatieve potentie. Het is de uitdaging en het avontuur van je leven, om daarmee te gaan doen waarvoor je van binnenuit bestemd bent. En ja, velen van ons raken onder druk van aanpassing, afwijzing of krenking, tijdens de groei naar volwassenheid hun gevoel voor de eigen waarde en bestemming kwijt. In de leegte van gemis kan een verlangen ontstaan naar verandering. Weer op de weg naar je bestemming komen is een proces van zelfbewustwording én een bron van vervulling.

Het traject ‘Leef je Zin’ biedt zoekers een training met enkele helpende aanwijzingen, oefeningen en het zelfbewustzijn om dichterbij de voeling met de eigen bestemmingszin te komen.
De training kan zowel in een tweedaagse in groepsverband, of in een individueel traject van tien bijeenkomsten worden aangegaan. De training sluit af met het creëren van een groeiplan met een vernieuwende stap die deelnemers in hun eigen leven gaan vormgeven.
Daarna kan er een coaching voor persoonlijke verwerking afgesproken worden.

Trainingsdagen

 • Dag 1: Aanvaarding
 • Dag 2: Vernieuwing

Dagprogramma

09:00. Aankomst
09:30 –10.45 Werkblok 1
10:45 – 11:15 Pauze
11:15 – 12.30 Werkblok 2
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Werkblok 3
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.30 Werkblok 4

Dag 1: Aanvaarding

Deel 1: Leeft je zin?

 • Introductie en kennismaking
 • Verkenning van de meervoudige betekenis van zin

Pauze

Deel 2: de Zingevingspiramide

 • Kennismaking met het concept van de Zingevingspiramide en de vier niveau's van zin:
 • De zin van lust
 • De zin van nut
 • De zin van betekenis
 • De zin van bestemming

Deel 3: het aanvaardingsprincipe

 • Spiegel voor de eigen zingeving
 • Latifa oefening

Lunch

Deel 4: de worsteling

 • Wat zit zin in de weg, wat is je worsteling, wat mis je?

Pauze

Deel 5: de tegenkracht de afweer

 • Bewustwording van de interne ondermijner
 • Negatieve overtuigingen
 • Het benoemen en temmen van je persoonlijke 'draak'

Afsluiting
Huiswerkopdrachten

Dag 2: Vernieuwing

Deel 6:

 • Huiswerk bespreken
 • Aanleg - Roeping - Talent
  We zijn geboren met een unieke creatieve potentie..
 • Via oefeningen komen tot benoemen van het eigen talent

Pauze

Deel 7: bestaanswaarde

 • Contact maken met de kostbaarheid van het eigen bestaan
 • Latifa oefening

Lunch

Deel 8: vernieuwende stap

 • De kracht van verlangen
 • Inzetten van een groeiperiode met een leervraag
 • De leervraag wordt ingezet in het dagelijks leven van de deelnemer
 • Evt. extra coaching op leervraag mogelijk

Pauze

Deel 9: Evaluatie

Zinder mee!