Jan de Wit,

Het raadsel is tijdloos

Ieder mens is in de wereld geworpen als was hij de eerste mens.

De oorspronkelijke verwondering is altijd nieuw en tegelijkertijd oeroud,

zoals de lente

Felix Hinterland

Jan de Wit,

Het raadsel is tijdloos

Ieder mens is in de wereld geworpen als was hij de eerste mens.

De oorspronkelijke verwondering is altijd nieuw en tegelijkertijd oeroud, zoals de lente

Felix Hinterland

"ZIN IS DE VONK VAN AANTREKKING TUSSEN JOU EN DE WERELD"

De gloed van voldoening

Als kind vond ik het heerlijk om te knutselen en dingen met mijn handen te maken. Na afloop nam ik dan tijd om naar mijn product te kijken. Mijn ogen gleden over de vorm, de kleur de schoonheid van het materiaal. Een warm gevoel van voldoening. Het wondertje dat mijn handen uit het niets iets hadden gemaakt, dat mooi, nuttig en van waarde was.

Ontvreemd

Later, toen ik bewust gekozen had voor het beroepsonderwijs waar ik leerling timmerman én werknemer werd, raakte de oorspronkelijke creativiteit, eigenaarschap en voldoening vermalen en ontvreemd. De zelfwaardering over mijn scheppingen en over mijzelf verdween uit mijn leven, als een niet tegen te houden ondergaande zon. Rond mijn achttiende vond ik mijzelf terug in een vlakke uitzichtloze tredmolen van zinloze reproductie. Geen creativiteit, geen waardigheid, geen uitzicht, geen woorden. De glans van waarde was gedoofd en ik wist niet meer hoe en wat, of waardoor. Ik voelde mij verloren en opgelost in een lege, mechanische, wereld zonder perspectief. De leegte van deze verlorenheid bracht mij langzaam in een crisis en het enige dat bovenkwam was een hartenkreet; “Ik moet iets met mensen gaan doen!”  Ik maakte op een goed moment met mijn weigering militaire dienst een sprong naar de wereld van mensen: patiënten en professionals in een psychiatrisch centrum.

Nieuwe verbinding

Hier kwam ik als dienstweigeraar aan, met een zee van open ruimte. Mensen, ontmoetingen en tijd waarin ik mijzelf opnieuw kon uitvinden. Een nieuw onbekend leven. Ik werd gepakt door het boek ‘Wie is van Hout’. Een boek dat een schokgolf teweegbracht. Het was een opmaat dat ook in de psychiatrie de wind van vernieuwing was gaan waaien. Ik waaide van harte mee, een nieuwe gloed van vernieuwing van zin en betekenis. Het was begin jaren zeventig, de jaren van culturele omwenteling. Ik had honger en las alles waar mijn geest mensenkennis, bevrijding en zingeving in voelde. Ik ging studeren aan de Kopse Hof in Nijmegen mbo – hbo en trof bijzondere leraren, die de waarde van mijn ervaringen onderstreepten. Ik hervond mijn creativiteit en kwam in het spoor van mijn bestemming in mijn beroep als creatief therapeut met jongeren en later als docent in het mbo onderwijs.

Transformatie

De verloren gloed aan persoonlijke en existentiële waarde, heeft bij mij een decennia lange zoek en studietocht geopend. Zowel in professionele, als spirituele zin en maakte kennis met verschillende mystieke tradities:  Antroposofie, Taoïsme, Zen en is uiteindelijk uitgemond in een praktijk-scholingsweg in de Pulsarmethode, met de kennis van de scheppende energie; de zeven stappen van zingeving en een leraar geworteld in het Soefisme. 

De worsteling met de pijn en gemis aan zin en waarde uit mijn jeugd, is getransformeerd tot een berg van doorleefde kennis. In mij heeft dit geresulteerd in een worteling en vertrouwen in de bestaansgrond van mijn en ‘het’ leven, met een zingevende religieuze levensbeschouwing.

Leef je zin

Het is de opgave aan ieder om de uitdaging, de worsteling en het avontuur van je eigen doodgewone én kostbare  leven aan te gaan. Zonodig door de pijn, gemis en angsten heen te reizen, om je ‘Zin’ met een hoofdletter, te ontdekken en waarde te be-leven. Dit geeft de smaak van echte verbinding; jouw levende kern met het leven zelf, de Zin van je ziel; je ware identiteit. 

Nu, bijna aan het einde van mijn actieve loopbaan, wil ik de tot kennis gegroeide ervaring overdragen als zingevingskunde.  In de hoop hiermee een bemoedigende bijdrage te leveren in de kennis van jonge mensen en hun mentoren over zin, zingeving en bestaanswaarde. Een fascinerend onderwerp dat over het mysterie van menswording gaat.  Daarvoor heb ik het voertuig ‘de Zinder’ gecreëerd.

Brand het vuurtje van je ziel.; word geluk(t)kig

Jan de Wit  Heino 2019