Zingevingskunde

Gedachtevorming over de eigen zingeving; een 21e eeuwse vaardigheid.

In de huidige postmoderne samenleving, waarin de levensbeschouwelijke verhalen en hun vertegenwoordigers op de achtergrond zijn geraakt, zijn jongeren in hun oriëntatie op waarden en zingeving op zichzelf aangewezen. Jongeren van nu moeten zich meer dan voorheen oriënteren op de eigen kwaliteiten en voorkeuren, zo stelt de onderwijsraad 2011

Kennis en bewustwording van de eigen zin en zingeving kan jongeren dit nieuwe eigentijds kompas bieden.

Het concept en de lesstof van de Zingevingspiramide met de vier niveaus van zingeving: lust, nut, betekenis en bestemming, is het ABC van de zingeving en sluit aan bij de vragen van jongeren. Bewustwording en zelfkennis ontwikkelen, door te te reflecteren op vragen als: Wie en wat ben ik? Wat motiveert mij? Waar beleef ik plezier, voldoening en betekenis aan? Dit brengt bij jongeren het denken over zichzelf op gang wat aansluit bij de kerndoelen uit de 21e eeuwse vaardigheden. (SLO) Het levert een wezenlijk onderdeel bij de vorming van jongeren in het onderwijs. Hiervoor professionals toe te rusten is het doel van de training.

De training Zingevingskunde, biedt docenten, mentoren en coaches van studenten-jongeren een beproefd model, kennis en concrete handvatten op het terrein van alledaagse zingeving. Na afloop van de training zijn cursisten in staat om op authentieke wijze lessen en onderwerpen over zin en zingeving aan te bieden en te bespreken. Om daarmee bij studenten en jongeren het denken en bewustzijn op gang te brengen over de eigen zingeving, doelen, waarden en koers.

Ben jij een docent, leraar, of coach die met zijn hart staat in de praktijk van onderwijs, of vorming van jongeren? Ben jij er op uit om hen te zien en te erkennen in hun waarde, in de potentie van talent en kwaliteiten? Wil jij in het onderwijs of vormingswerk een bijdrage leveren in hun oriëntatie op zingeving en waarde? Heb je persoonlijk behoefte aan meer fundament op dit terrein? Dan is deze training voor jou bedoeld en nodig ik je van harte uit om deel te nemen. Neem daarin vooral ook jezelf, je kennis, je ervaring en je betrokkenheid mee. Kortom meld je aan! Ik ben benieuwd je te ontmoeten. Daarna kunnen we zien of we met elkaar verder gaan.

Trainingsdagen

 • Dag 1: Geboren zingevers
 • Dag 2: Bestaanswaarde
 • Dag 3: Professional in zingevingskunde

Dagprogramma

09:00. Aankomst

09:30 –10.45 Werkblok 1

10:45 – 11:15 Pauze

11:15 – 12.30 Werkblok 2

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 Werkblok 3

14.45 – 15.15 Pauze

15.15 – 16.30 Werkblok 4

Dag 1: Geboren zingevers

Lesblok 1 De intrinsieke zin

 • Introductie en kennismaking
 • De meervoudige betekenis van zin
 • Zin en de wet van aantrekken - afstoten
 • Geboren zingevers

Pauze

Lesblok 2 De Zingevingspiramide

 • Zin en zingeving op vier niveaus
 • De zingevingspiramide
 • Zin en identiteit

Lunch

Lesblok 3. De zin van bestemming

 • De 'ZIN' met een hoofdletter
 • Verkenning: aanleg - roeping - talent
 • Benoeming van het eigen talent

Pauze

Lesblok 4 De weg van bestemming:

 • De worsteling van de plus en minpool
 • Zelfaanvaarding en het scheppende principe
  Latifa oefening
 • Verkenning van de eigen worsteling
 • Relatie talent en worsteling

Afsluiting
integratieopdrachten en portfolio: insturen

 • 1. persoonlijke praktijk van zingeving.
 • 2. biografie van talent
 • 3. biografie van de worsteling

Dag 2: Bestaanswaarde

Lesblok 5 De zin van lust

 • Huiswerk bespreken
 • Verkenning van lust, genieten, plezier, schoonheid
 • De zintuigen en lust
 • Eigen beleving

Pauze

Lesblok 6: De zin van nut

 • Betekenis van nut.
 • Van lust naar beloning en beoefenen discipline
 • Waarde van onderhoud en geld verdienen
 • Realiseren van plannen - doelen verlangens - dromen

Lunch

Lesblok 7: De zin van betekenis

 • De structuur van waarde en welbevinden
 • De betekenis van het beroep
 • Relatie waardebeleving en moraal; waarden, normen, regels

Pauze

Lesblok 8: Bestaanswaarde

 • Bestaanswaarde
 • Bewuste aanwezigheid
 • Latifa oefening

Afsluiting
integratieopdrachten en portfolio: insturen

 • 4. reflectie op bestaanswaarde
 • 5. de betekenis van het beroep
 • 6. relatie waardebeleving en moraal
 • 7. Een casus uit de eigen praktijk, van een les of overdrachtsmoment mbt. de zingevingspiramide.

Dag 3: Professional zingeving

Lesblok 9

 • Presentatie van casus uit de eigen praktijk

Pauze

Lesblok 10

 • Presentatie van een casus uit de eigen praktijk

Pauze

Lesblok 11

 • Professionele verdieping

Lunch

Lesblok 12

 • Evaluatie van de cursus en feedback op de training

Certificering

 • Na deelname aan de studiedagen en de integratieopdrachten in portfolio krijgen de cursisten een certificaat met inlogcode op kennisbank

Zinder mee!